Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

Gy. I. K.

Gyakran Ismételt Kérdések
és Alapfogalmak

Részlet ’A bizonytalanság biztonsága 2.0 – Modern misztika a mindennapokban” című könyvből:

„Ebben a fejezetben azokat a kérdéseket és fogalmakat gyűjtöttük össze, melyek a modern misztika megértéséhez mindenképpen szükségesek. Természetesen terjedelmi okokból nem részletezhetjük a kvantumelmélet összes fogalmát, kísérletét és eredményeit és a különböző értelmezéseket, hiszen azok önmagukban is egy külön könyv alapjául szolgálhatnak. Ebben a részben mindössze arra szorítkozunk, hogy megkönnyítsük a kvantumelmélet elsajátításához szükséges alapok tisztázását. Aki mélyebb részleteiben kíván a kvantumfizika egy szeletével megismerkedni, a felhasznált irodalom részben bőségese könyv és tanulmánylistát találhat.

Mivel más szellemi irányzatokból és rendszerekből ismert fogalmakat is használunk (tudat, elme, ego, stb.) vedd figyelembe, hogy nem biztos, hogy ugyanaz a jelentéstartalom társul egy adott fogalomhoz ebben a könyvben, mint amit eddig gondoltál. Próbálj nyitott lenni a különbségekre, és jusson eszedbe a szavak csak útmutatók, s az a céljuk, hogy rávezessenek magára a jelenségre, s nem pedig az, hogy helyettesítsék azt.

Mi a modern misztika?

A modern misztika a kvantumelmélet elveinek és az ősi misztikus iskolák univerzális gyakorlatának (viveka) felhasználása a mindennapokban. Nem egy hiedelemrendszer, hanem a „győződj meg róla magad” elvén működő átalakító szemléletmód. A legfontosabb célja segíteni abban, hogy kiléphess a kondicionált elme korlátjai közül.

A tudományos paradigmaváltásnak a gyakorlati vetülete. amely a kvantumfizika megjelenésével kezdődött és napjainkra teljesedett ki. Ezzel egy olyan rugalmas valóságmodell jött létre, mely segíthet az Önmagad és a Világ működési mechanizmusainak mélyebb megértésében. Az új paradigma – „a Tudat alapú tudomány” vagy rendszerszemlélet -, egy teljesen megváltozott világképet vetít eléd, melyben az Univerzum és a Létezés alapja nem az anyag, hanem a Tudat.

A modern misztika fő céljai tehát:

  • megadni azokat az elméleti ismereteket, amelyek segítenek megérteni, miért is olyan fontos az elme és a tudatosság kérdése és miért forradalmi az a nézőpontváltás, amelyet az új tudomány nyújthat számodra.
  • az elméleti síkon túllépve, a mindennapi élet gondjaira is segít megoldást találni a gyakorlati lehetőségek bemutatásával,s a gyakorlatban is hasznosítható képességeket és tudást tesz elérhetővé számodra.

Mi a Tudat?

Ebben az értelemben a Tudat nem más, mint maga a kvantummező: a tér (és idő) minden pontjában jelen lévő intelligens, de nem személyes közeg, melyből születik minden, ami megnyilvánult, és formát öltött. Azonban ne tévesszen meg az elnevezés. A Tudat (vagy KvantumTudat) fogalma azt az anyagi valóságon túli egységet fejezi ki, amelyet a történelem folyamán neveztek már Mindenségnek, Teljességnek, Forrásnak, Taó-nak, Csendnek, Sorsnak, Istennek, stb. Itt pusztán a tudományos háttér miatt nevezzük így. Ezek azonban önmagukban csak szavak, ideák. Megvan a maga valóságuk, de az csak átélhető, s nem megfogalmazható s végképp nem átadható.

Talán a Tao te King fogalmazta meg legvilágosabban:

Az út, mely szóba-fogható, nem az öröktől-való;
a szó, mely rája-mondható, nem az örök szó.”
(Weöres Sándor fordítása)

Mi a Kvantum-Én?

Benned is – mint minden emberben – létezik, s élő valóság a Lényed egy mélyebb megnyilvánulása (én itt Kvantum-Én-nek, tiszta érzékelésnek, vagy Éberségnek nevezem, de hívd előzetes ismereteid szerint, aminek szeretnéd: Felsőbb Én, Önvaló, Isteni Én stb.), ami az elme korlátain messze túlmutat

A Kvantum-Én leginkább egy tudatállapotot jelent, egy létezési módot, nem pedig egy identitást. Lényed azon dimenzióját jelenti, amely már nem kapcsolódik az időhöz, tehát mélyebben van beágyazódva a létezésbe, mint a tested vagy személyiséged. Ez tulajdonképpen a minden emberben létező időtlen dimenziót jelenti, amely közvetlenül kapcsolódik a kvantummező intelligenciájához Ennek átélését nevezték keleten megvilágosodásnak, vagy napjainkban a Jelen átélésének, Ébredésnek. Ne foglalkozz túl sokat a kifejezésekkel, ezek csak afféle utalások egy szavakban nem kifejezhető szabad létezési formára, amely azonban számodra is átélhető.

Mi az Elme?

A kvantumelmélet szempontjából az Elme mindaz, ami már megnyilvánult és formát öltött a Tudatból. Az anyag, a gondolatok, az érzelmek, s azok együttesen megjelenő tapasztalata mind az elme által, annak részeként létrejött jelenségek.

Miért érdekelhet a Valóság, a Tudat és az Elme kérdése engem?

Bizonyos szempontból kétféle ember létezik. Az egyik típus jól érzi magát a meglévő korlátaival és nem zavarja jelen pillanatban. A másik típus pedig már érzi a személyisége korlátait és „tudatosan” próbálja tágítani a lehetőségeit.

 Az első típusnál, a kíváncsiság a fő hajtóerő, s ha van egy nyitott hozzáállás és érdeklődés a világ felé, akkor az már elég lehet arra, hogy teret adjon a tudatosság beáramlásának az életébe.  Ez azért lehet fontos, mert teljesen új képességek, lehetőségek jelenhetnek meg az egyénben, ami mindenképpen hasznos lehet.  Ez általában ritkább…

A második esetben már egy „kényszer” szülte késztetés a változás: találni valami utat arra, hogy a már érzékelt korlátokat kitágítsa, és végül feloldja. Sajnos ez a kényszer legtöbbször a személyes szenvedés, amely lehet fizikai vagy pszichológiai. Ez a típus már érzi, hogy bármit is nyújtson a külvilág, bármit is érjen el az életben, a tudatosság (régebbi szóhasználattal a lelkiség) kiteljesedése nélkül mindig megmarad valamiféle hiányérzet.

Még sosem hallottam a modern misztikáról, mióta lehet elsajátítani?

Azért nem hallottál róla, mert ebben a megjelenési formájában még nem volt elérhető. Azonban nem a forma, s még nem is a módszer tartalma a lényeges, hanem az, amit általa TE meg tudsz tapasztalni.  

A modern misztika integrálja mindazon filozófiai, pszichológiai és tudományos kutatásokat és gyakorlati misztikus tapasztalatokat, amelyek már nem igazán önthetőek szavakba. Ami szavakba önthető az csak a segítség számodra, hogy te is átélhesd a Tudat térnyerését.

Mit adhat nekem a megértése és elsajátítása?

Mindenekelőtt egy olyan nézőpontot, amelynek alkalmazásával az életet a lehetőségek tárházának fogod látni és világot a Benned rejlő képességek kibontakoztatásának a helyszínének tekinted. Ily módon az élet elveszti számodra a túlzott komolyságát, örömtelibbé és könnyedebbé válik.

A modern misztika elsajátítása és használata az eddig rejtett, kreatív képességeid megjelenését felerősíti, ami a gyakorlati életben számtalan előnnyel jár a pénzkeresettől kezdve az életcélod megtalálásán és kiteljesítésén keresztül a legrejtettebb álmaid megvalósításáig. 

A fizikai egészséged megőrzése (adott esetben visszaszerzése) is sokkal hatékonyabbá válik, mivel a tudatosság erősödése a tested sokkal nagyobb fokú öngyógyító képességével jár együtt.

Ami talán a legfontosabb: a „szellemi fejlődés árva” felszínre kerül a benned élő béke, s ezzel a többi emberhez való viszonyod is békésebbé és harmonikusabbá válik. Az érzékelésben és a kommunikációban megjelenik egy újfajta attitűd, a versengés helyetti együttműködésre való hajlam. Ha ezt a viszonyt a lehető legtöbb ember kiterjeszti, és megvalósítja a mindennapi életében az lehet a legnagyobb segítség egy békésebb és harmonikusabb világ megszületése felé. Ez a legtöbb, amit tehetsz Önmagadért, a Szeretteidért, és a Világért…

Mi a Kvantum-Tükör?

Egy olyan, az önismeretedet és az intuitív képességeidet fejlesztő rendszer, mely a kvantumvilág törvényeit felhasználva működik. Azt mutatja meg, hogy melyek azok a rejtett, ismétlődő gondolatminták (energiák), melyek az adott élethelyzetben, az élet egy adott területén (munka, párkapcsolat, spiritualitás, stb.) diszharmóniát, feszültséget generálnak.

A Kvantum-Tükör segítségével lehetőség nyílik azoknak a rejtett attitűdöknek a felismerésére, melyek akadályai a harmonikus, boldog életnek. A konzultáció során megtalálhatók azok a lehetőségek, melyek felszínre kerülésével, harmonikus változások és mélyebb önismeret jelenik meg az egyén életében.  

Hogyan jött létre a modern misztika?

Az elméleti felismerések már évtizedek óta adottak a tudomány számára. Olyan Nobel díjas tudósok és zsenik, mint Wigner Jenő, Werner Heisenberg, Ervin Schröndinger és a zseniális matematikus Neumann János elméleti munkássága volt az alapja az általunk kidolgozott gyakorlati megközelítésnek. A különböző misztikusok ezeket az elveket próbálják megmagyarázni és átadni már évezredek óta, de az emberiség materiális szemlélete nem volt alkalmas ennek a Létezési formának a befogadására. Napjainkra megérett az idő, és egyre több emberben jelenik meg a vágy a Valóság egy mélyebb megértésére. Ehhez azonban az elmélet kevés, gyakorlati „élmények” szükségesek, amelyet a keleti misztikus iskolák évezredes tapasztalatai nyújthatnak számunkra.

A modern misztika egyesíti a legmodernebb tudomány elméleti felismeréseket az ősi misztikus tanok gyakorlatával, létrehozva a tudomány és a spiritualitás integrációját. S ami a legfontosabb nem ad semmiféle dogmát, hittételt a tanulónak és felhasználónak, így biztosítva a fejlődés szabadságát.

Mi a Quantum Balance?

A Quantum Balance lehet akár egy módszer is, de sokkal inkább egy harmonikus létállapot melyben egyensúlyban van a programozott és a szabadon áramló tudatosság.

Tágabb értelemben a „Quantum Balance” kifejezés jelenti azt a harmonikus állapotot, amikor egyensúlyba kerül benned az anyagi (testi) és a nem anyagi (elme, lélek, szellem) világ.

A QB tanfolyamon a kvantumelmélet alapjait ismered meg, és azt hogyan fejlesztheted a tudatosságod. Olyan elveket, törvényszerűségeket ismersz meg, amelyek mindennapi életbe való átültetése, gyökeresen új megvilágításba jelenlegi élethelyzetedet.

Van szakirodalma a kvantumelméletnek?

Az elméleti rész elsajátításában bármilyen kvantumelmélettel, pszichológiával foglalkozó könyv, vagy bármelyik, szívedhez közel álló, misztikus útmutatása segítségedre lehet. Azonban ne feledd! A valódi megértés csak a gyakorlat és személyes tapasztalatok által lehetséges. Ehhez nyújtanak segítséget a képzések és tanácsadások.

Van hivatalos szervezete a modern misztikának?

Igen, van. A Hajnalcsillag Egyesület egy non-profit szervezet és abból a célból jött létre, hogy oktatási programokkal támogassa mindazokat, akikben az ébredés folyamata már megindult, és akik az ősi tudás és modern tudomány integrációját a mindennapi életben felhasználható formában keresik.

Mintha valamiféle pszichológiáról szólna a modern misztika. Beletartozik a hagyományos pszichológiai módszerek keretei közé?

Mivel egy teljesen „új” paradigma gyakorlati felhasználásáról van szó, nem tartozik az elfogadott pszichológiai iskolák keretei közé. Csupán egy tágabb világképről van szó, mely segít az anyagon túli elvek érzékelésében és felfogásában. Az egyre tudatosobbá váló egyén számára nem is igazán fontos az a kérdés, hogy a „bevett” tudományok elismerik-e vagy nem. Mivel itt csak nagyon laza keretek között léteznek átadandó technikák, dogmák vagy megtanulandó tézisek pedig egyáltalán nincsenek, inkább egy nézőpontról beszélhetünk.

A legfontosabb mérce a nyitottság egy új világkép és egy új érzékelés elsajátítására. Aki megtapasztalja a modern misztika által nyújtott lehetőségeket a saját életében, annak nyilván nem lesz szüksége semmiféle megerősítésre az elfogadott világkép képviselőnek részéről. Aki pedig csak akkor fogad el egy „új” nézőpontot, mert a bevett tudományok képviselői megerősítették, akkor úgyis csak intellektuális tanításra vágyik. Ez nem gond, de valószínűleg ebben az esetben számára más tanítások lehetnek hasznosabbak.

Kapcsolódik-e a modern misztika bármilyen valláshoz, ezoterikus vagy misztikus tanításhoz, csoporthoz?

Az ébredés és a tudatosodás minden valláshoz és ezoterikus iskolához tanításához kapcsolódik, abból a szempontból, hogy azok az anyagon túlmutató Valóságokra hívják fel a figyelmedet. A modern misztika ennek átéléséhez segít hozzá. Nagyon sokféle forrásból merített, melyek mindegyikének ugyanaz a gyökere: a kvantumtudat átélése (csak az elnevezések változnak). Ugyanakkor semmilyen vallási, ideológiai vagy spirituális szervezethez nem kapcsolható. Nem közösség létrehozására, hanem az egyén kiteljesedésére jött létre.

Szükséges-e bármiféle előképzettség a felhasználáshoz?

Nem szükséges semmilyen előzetes tanulmány, azonban bármilyen ismeret és tapasztalat beépíthető és hasznosítható. A modern misztika a mindennapi életben történő felhasználásához nem merev, megtanult ismeretekre és dogmákra van szükség, hanem egy olyan érzékelési módra, mely a valóság mélyebb megélését teszi lehetővé. Ezáltal olyan képességekre nyílnak meg számodra, amelyek az élet bármely területén hasznosíthatóak.”