Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

Dharma Mátrix

Mi a Dharma Mátrix?

A Dharma Mátrix egy olyan gyakorlatorientált iránymutatás, melynek célja a beteljesedett emberi élethez segíteni a résztvevőket, a saját igényeiknek, ritmusuknak és felkészültségüknek megfelelően.

A keleti bölcsesség szerint négy cél és szándék vezérli az emberi lényt:


A fenti célok mindegyike egyaránt  fontos, egymással összefüggésben kell megérteni őket, s beépíteni a mindennapi életbe. Ezek harmonikus megélése az alapja a kiegyensúlyozott és beteljesedett életnek. A Dharma Mátrix az elméleti és gyakorlati ismeretek egyensúlyára épített workshopok tudásanyagával ehhez nyújt segítséget.

Gold Labyrinth Mandala Celtic Symbols (8)-min

A DHARMA MÁTRIX ÖNFEJLESZTŐ TEMATIKUS NAPJAINKAT / WORKSHOPJAINKAT NEKED AJÁNLJUK, HA:

  • fontosnak tartod és tenni is akarsz a lelki fejlődésedért
  • hiszel a tanulás szépségében, s élethosszig tartó folyamatnak tekinted
  • a legjobb befektetésnek a saját képzésedet, tudásod gyarapodását tekinted
  •  jó hangulatban, játékosan, s a kutatószellemed által vezérelve szeretsz tanulni, s nem pusztán hinni akarsz valakiben, vagy valamiben
  • egyszerre szeretnéd megtanulni az ősi keleti bölcsesség és az új tudomány alapelveit, s felfedezni a gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit.

A Dharma Mátrix workshop keretei között elsajátított ismeretek az önfejlesztés, önmotiváció, egészségmegőrzés és a képességfejlesztés területén egyaránt alkalmazhatóak.  Cél a testi, lelki és szellemi egyensúly alapelveit megtanulni, s azokat készség szinten elsajátítani. Természetesen az általános elveket ötvözzük az adott tanfolyamnak megfelelő szakmai tudásanyag átadásával.

A „Dharma” szó több jelentést hordoz magában. Szélesebb értelemben jelenti azt az örök törvényt és rendet, mely a teljes világegyetemet áthatja, fenntartja, mozgatja. Szűkebb értelemben jelenti azt az életfeladatot és célt, melyet az adott emberi lénynek meg kell élnie, s be kell teljesítenie.

A „Mátrix” szó annak szimbóluma, hogy egy gyökeresen új tudományos világkép jelenti az alapot, mely sajátos, többszintű gondolkodást, szemléletmódot, s szociális értékeket fog eredményezni. A legmodernebb tudományos elméletekre támaszkodunk, mint például a rendszerszemlélet, a hálózatok tudománya, folyamatgondolkodás, vagy a kvantumpszichológia. Természetesen mindezt ötvözzük az ősi bölcsesség alapelveivel, s ezekkel tökéletes harmóniában és egyensúlyban ültetjük át a gyakorlatba.

A Dharma Mátrix önfejlesztő workshop sikerének alapja a nyitottság.

Ez azt jelenti, hogy hatékony működésében hatalmas szerepe van a nyitott és befogadó hozzáállásnak. Tehát, ne áldozz se időt, se pénzt a Dharma Mátrix megismerésére, ha nem hiszel:

  • saját elméd teremtő és átalakító erejében
  • az önfejlesztés, lelki fejlődés és önismeret fontosságában
  • abban, hogy „tenned kell önmagadért”, ha fejlődni, változni szeretnél
  • abban, hogy konkrét életfeladattal és életcéllal érkeztél, s kötelességed annak beteljesedéséért mindent megtenni
  • abban, hogy az „új tudomány” túllépett a merev materialista nézőponton, amivel gyökeresen új lehetőségeket nyitott meg az önfejlesztésben, egészségmegőrzésben, gyógyulásban, s az élet minden területén.

Aktuális workshopjainkat az alábbi oldalon tekintheted meg: