Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

A honlap célja

A honlap célja motiválni, inspirálni egy örömtelibb, teljesebb, alkotóbb életre. Biztatni, hogy fedezd fel az élet misztikus jelenségeit, melyekkel rejtetten telítve van a mindennapi élet. Mire gondolunk? Kezdetben nem túl bonyolult dolgokra, hiszen a misztikus szó szótári jelentése: „Az emberi elme számára megmagyarázhatatlannak látszó; titokzatos, rejtélyes.”

Például az álmaid szerepe és fontossága, a rendszeresen előforduló „véletlenek”, megérzések, szinkronicitások, vagy csak a kedvenc kutyád, macskád, lovad létezése és viselkedése mögött rejtőző lény valósága mind kívül esik a racionális elme megértésének keretein. Ennek ellenére mindennapi tapasztalatok, melyek feltölthetik szíved és lelked.

Valóban ha mélyebb figyelmet szentelsz nekik, akkor a médiából áradó manipulatív célokat szolgáló magyarázatok, félelemkeltés, vádaskodás sokkal kevésbé, vagy egyáltalán nem hat gondolati és érzelmi minőségeidre. Egyszerűen azért. mert felismered mekkora csoda rejlik az élet jelenségei mögött, s ez kíváncsisággal, csodálattal, bizalommal tölti fel életed.

Ez a misztikus életérzés a természet és világ felfedezésén keresztül! Ehhez mindössze egy érzékenyebb, figyelmesebb együttérzőbb érzékelésre van szükség. Az pedig maga a kreatív cselekvés.

S a legjobb hír, hogy ezt magadban, magadnak is képes vagy kialakítani. Nincs szükséged hozzá spirituális technikákra, módszerekre vagy vallási ceremóniákra. Nem kell művésznek, vagy tudósnak lenned. Nem kell senkinek az utasításait követned. Mindössze rá kell csodálkoznod az életre, s felfedezned a világ csodálatos titkait.

 Ehhez adunk neked ötleteket, javaslatokat, világképeket. Ezer és egy példán keresztül hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az Élet maga misztikus jelenség, így annak minden mozzanatában csodák rejlenek.

Szabadítsd fel kutatószellemed, s érzékenyebb érzékeléseddel alkoss egy békésebb, harmonikusabb világot! Önmagad örömére, mások hasznára.

Mi mással segíthetnéd jobban a világot?

Részlet a Magyar Nyelv Értelmező Szótárából

misztikus melléknév és főnév

  1. melléknév -an, -abb
  2. (irodalmi nyelvben) Az emberi elme számára megmagyarázhatatlannak látszó; titokzatos, rejtélyes. Misztikus erők. [Euripidész] elmés pszichológiával szétboncolja Helenában mindazt, amit benne az eposz isteninek, a korábbi tragédia misztikusnak, végzetesnek tartott. (Péterfy Jenő) || a. (ritkaválasztékosgúnyos) Érthetetlen, homályos. Micsoda misztikus dolgokat fecsegsz össze.
  3. (filozófiavallásügy) A misztikán alapuló <világszemlélet>, ill. ilyen világszemléletet valló <személy>. Misztikus filozófia. [Dantéval] belülről végigéljük e régi kor összes szellemi árnyalatait… – az atheista epikureustól kezdve a misztikus franciskánusig. (Babits Mihály) || a. (vallásügy) A misztikával kapcsolatos. Misztikus jelenései vannak; misztikus költészet.  A cár… semmi zenét nem tűrt már, egyedül a hárfát és a misztikus egyházi éneket. (Jókai Mór) || b. (filozófiavallásügy) A misztika vallásosságát gyakorló, ill. a miszticizmus filozófiáját valló <személy>. Misztikus filozófus, író.
  4. főnév -t, -ok, -a(vallásügy) Az, akinek a misztika körébe vágó vallási élményei vannak; a misztika híve, követője. A XIV. század híres misztikusa; a misztikusok szerint.


misztika
 főnév ..kát, ..kája

  1. (vallásügy) A vallásosságnak az a fajtája, melynek célja az Istennel v. vmely istennel még e földi életben való titokzatos lelki egyesülés.

Fedezd fel az élet misztikus jelenségeit, melyekkel rejtetten telítve van a mindennapi élet.  Szabadítsd fel kutatószellemed, s érzékenyebb érzékeléseddel alkoss egy békésebb, harmonikusabb világot! Önmagad örömére, mások hasznára.