Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

Szatmári L. Miklós

A bizonytalanság biztonsága 2.0

Modern Misztika a Mindennapokban
- Elméleti háttér és gyakorlati alkalmazások Megrendelhető: mmm.kapcsolat@gmail.com email-címen

2500 Ft

(e-könyv)

Rövid leírás

A könyv segítséget nyújt a szemléletváltás folyamatában egyénileg és globálisan egyaránt. Megmutatja a benned élő kvantumdimenzió törvényszerűségeit és az általuk nyújtott lehetőségeket. Megadja a minimális elméleti hátteret a kvantumfizika elveinek megértéséhez, melyek teljesen új megvilágításba helyezik az Elme és a Tudat viszonyát, és sajátosságait. Bemutatja azokat a fejlődési irányokat, melyek a modern misztika mindennapi használatával számodra is valósággá válhatnak

Napjainkban hatalmas változások korát éljük itthon és külföldön egyaránt. A társadalmi, gazdasági, politikai rendszer, amelyet eddig sziklaszilárdnak hittünk, szemünk láttára repedezik és hullik szét apró darabokra. Az emberek jelentős része érzi is ezt a láthatatlan feszültséget, és próbálja megfogalmazni, megtalálni rá az okot, magyarázatot. Ez meg is nyilvánul a mindennapi kommunikációban és emberi kapcsolatokban, ami nagyon sok konfliktushoz vezet.

Elérkezett az idő, hogy – az ősi tudás és az új tudományos eredmények tükrében – a világban zajló konfliktusok belső okait is megpróbáljuk feltárni. Találóan fogalmazta meg László Ervin a rendszerelmélet egyik úttörője:

„Tudatunk állapota a kulcskérdés, ez húzódik meg minden más mögött”.

Részlet a bevezetésből

„A világ nagy struktúráinak, rendszereinek működése, a politika, gazdasági és média területén, olyan tisztán megmutatja a kollektív emberi elme őrültségét, mint eddig még soha a történelem folyamán. Ezt minden lelkileg érett ember előtt világossá vált 2021-re.

A legtöbb misztikus hagyomány szerint a valódi Béke megtapasztalásának legfontosabb feltétele a következő: fel kell ébredni abból a tudatállapotból, melyet az elme dominanciája és a kondicionált gondolkodás túlsúlya jellemez, mert annak a létezési módnak, minőségnek kikerülhetetlen következménye és alapja a konfliktus. 

Hiszen, ha megtapasztalod a misztikusok által leírt tudatállapotot, akkor nem fogsz semmilyen – fegyveres vagy fegyvertelen – konfliktusban részt venni, és csak nevetni fogsz az erre buzdító társadalmi – politikai – vallási propagandán.

 Szabaddá válsz a napjainkra művészi szintre emelt propagandától legyen szó politikáról vagy éppen egészségügyről. S minél több gondolataiban és érzelmeiben szabad ember van, annál békésebbé válik azok közvetlen környezete. Egyszerűen azért, mert a világ nem más, mint az egyének belső energiaminőségeinek tükröződése. Természetesen a globális változások okozta konfliktusokat ezek az emberek sem fogják rövid távon megakadályozni. A folyamatok már megindultak. Azonban alapítói lehetnek az új típusú, és fenntartható emberi közösségeknek.

A könyv segítséget nyújt a saját szemléletváltás folyamatában egyénileg és globálisan egyaránt. Megmutatja a benned élő kvantumdimenzió törvényszerűségeit és az általuk nyújtott lehetőségeket. Megadja a minimális elméleti hátteret a kvantumfizika elveinek megértéséhez, melyek teljesen új megvilágításba helyezik az Elme és a Tudat viszonyát, és sajátosságait. Bemutatja azokat a fejlődési irányokat, melyek a modern misztika mindennapi használatával számodra is valósággá válhatnak

Ennek a könyvnek az egyik legfontosabb gyakorlati célja a kvantumfizika elveinek felhasználásával megvilágítani a benned élő mélyebb valóságok létezését. Természetesen ettől is fontosabb cél, hogy elősegítse azok mindennapi felhasználását, vagyis a lényedben rejlő képességek kiteljesedését. Ezzel egy olyan világkép és szemléletmód létrejöttében és meghonosodásában segédkezni, melynek használatával átláthatsz a szépnek és igaznak vélt racionális-logikus magyarázatok fátylain, és megszabadulhatsz a tömegmédia által megtámogatott társadalmi-politikai propaganda hatásai alól. Már amennyiben valóban ezt szeretnéd, és be mered vállalni…

Valójában ez maga a sokat emlegetett spirituális Ébredés. Kivétel nélkül túllépni minden társadalmi programon, legyen az jónak vagy rossznak, megvetendőnek, vagy nemesnek, értékesnek vagy értéktelennek címkézett. Egyedül ettől a társadalmi kondícionáltságtól független elmeműködés az, ami hozzásegít a mélyebb valóság(ok) felismeréséhez. 

Miért lehet hasznos az Ébredés? Egyszerűen azért, mert a Valósággal való közvetlen kapcsolatot átélve teljesen új, egészségesebb, békésebb, harmonikusabb életet élhetsz. Kiteljesednek a benned eddig rejtetten szunnyadó lehetőségek, s egy gyökeresen megváltozott minőségben élheted az életed. Ráadásul, mintegy mellékhatásként, amikor eljön az időszak, (nagyon hamar) és a tömegeket ismét megszállja lázas igyekezet, hogy valamely “szent” és “nemes” cél érdekében felelősöket találjon, és rombolva cselekedjen, akkor észnél leszel, s kiállsz az áradat útjából. Szabad vagy, és függetlenné váltál a társadalmi – politikai – vallási propaganda hatásaitól, melyek a tömegek félelmeire alapozva viszik az emberiséget katasztrófába.

Te képes leszel a kollektív emberi elme őrültségének megnyilvánulása közepette is megtalálni a harmóniát, szépséget és mélységet az élet és a Természet minden megnyilvánulásában. S ebből a belső minőségből kiindulva jószándékkal, és együttérzéstől vezérelve cselekedni. Legyen szó egy egyszerű hétköznapi cselekedetről, vagy egy hatalmas projekt megvalósításáról. Mi adja ehhez az erőt? A misztikus életszemlélet és életérzés, ami azt jelenti, hogy észreveszed a mindennapokban rejlő csodákat. Az álmokban, a szinkronicitás jelenségében, az alkotás szépségében, vagy bármiben, amiben szeretnéd. A lehetőségek végtelenek…”

Tartalom

Bevezetés 7
A könyv aktualitása: 11
Rendhagyó kérés 15
Az ébredés és tudatosság fontossága 17
Jegyzetek 21
I. Tudomány és Modern misztika 22
1. A paradigmaváltás 23
2. A változások területei 26
3. A kvantumfizika jelentősége 30
4. A modern misztika elméleti háttere: a Tudat alapú tudomány 35
A Tudat szerepe a kvantumelméletben 35
A létezés alapja a Tudat 37
Az anyagelvű szemlélet jellemzői 38
A modrn misztika alapelvei 40
A folytonosság mögött: kvantumugrások 40
A determinizmus és objektivitás mögött: bizonytalanság 42
A lokalitás mögött: nem helyhez kötött kapcsolatok 44
A materializmus mögött: tudat alapú létezési elv 47
II. Elme és Tudat a modern misztika tükrében: Az egyéni képességek, lehetőségek kiteljesedésének gyakorlata 51
Pszichológián és egyházon túl… 51
1. Az elme sajátosságai 56
A boldogság viszonylagossága 61
Idő, gondolkodás és személyiség 64
Azonosulás 67
Bizonytalanság, félelem és hiány 72
2. Érzékelés és Valóság 80
3. A tudatosodás… 89
… és az univerzális eszköz: az éber Figyelem 93
Az éber Figyelem gyakorlatai, nehézségei és következményei 96
Az anyagi szint: testfigyelés 97
A mentális szint: gondolatfigyelés 98
Az emocionális szint: érzelemfigyelés 103
4. A tudatosodás társadalmi dimenziója: A Tudat forradalma 108
III. A modern misztika gyakorlati felhasználása: 118
A tudat alapú létezés személyes tapasztalata 118
A létezés alapja a Tudat. 119
Egyéni fejlődési lehetőségek, gyakorlati felhasználási irányok 122
1. Kvantumgyógyászat: a Quantum Balance Method (QBM módszer) 122
A kvantumgyógyítás alapelvei 122
Milyen kvantumfizikai elveket használ a Quantum Balance módszer? 127
Nem helyhez kötöttség a gyógyításban 127
A felcserélhető hierarchikus viszony (gyógyító-gyógyított) 131
Nem folytonosság és a Kvantum-Én a gyógyításban 133
2. Kreatív (ön) fejlesztés 136
3. Intuíciófejlesztés: Kvantum- Tükör rendszer 142
Az intuíciófejlesztés a kvantumszemlélet fényében 144
Az intuíciófejlesztés általános elve: a szimbólumokban való érzékelésképessége 148
Mi a Kvantum – Tükör és hogyan működik? 150
4. Tudatos teremtés: Az eltitkolt titok 153
A tudatos teremtés elméleti feltétele: az önismeret 153
A „láncszemek” 154
Tudatos teremtés gyakorlati lépései: 158
A hiányra való fókuszálás felismerése 158
A vágy megteremtése 160
Hogyan működik, mi a titok? 161
A kérés 163
Az elfogadás 166
A tudatos teremtés kulcsa 167
5. A „megvilágosodás” 169
Utószó 175