Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

Sri Bagavath

Ne késleltesd a megvilágosodást!

2500 Ft

(e-könyv)

Rövid leírás

Ez a könyv olyan, mint egy izgalmas, élvezetes magánnyomozás. El vannak rejtve ugyanis a szövegben bizonyos nézőpontok, elvek, mintázatok melyek segítségével bárki megértheti az elme működését és természetét, s ezzel a Megvilágosodás mibenlétét. Azonban a nyomokat követve, a könyv adta vázra az olvasónak kell felépítenie a saját megértését, s megtalálni az útvonalat a „tettesig”, (aki késlelteti a megvilágosodást), s annak mozgatórugójáig. Más szóval a könyv végére az olvasó megérheti ki és miért halogatja a Megvilágosodást, ami önmagában elég a szabad és kiteljesedett élethez

A szerző alapvető nézőpontja, hogy a Megvilágosodás bárki életében élővé lehet, méghozzá nagyon rövid idő alatt. Egyszerűen azért, mert az a természetes állapot. Ennek megéléséhez nem szükséges a hosszas erőfeszítéssel végzett gyakorlás, jóga, meditáció és egyéb spirituális módszerek, technikák. Nincs hozzá szükség semmilyen spirituális tanító, vagy tanítás követésére, vallási vagy ezoterikus, pszichológiai vagy filozófiai rendszer, iskola vagy tanfolyam elvégzésére.

Ami viszont elvezet és elengedhetetlenül szükséges, az elme működésének és természetének a nyitott kutatószellem hatására történő önálló megértése. Mégpedig a mindennapi élet örömein és bánatain keresztül, a hétköznapok eseményei, jelenségei közepette.  Ez a mű egy „térkép”, mely örömteli módon visz el ehhez a célhoz. Az olvasó így önállóan, szabadon találja meg a Megvilágosodás útjában álló akadályokat, és azok megértésével szüntetve meg minden további késleltetést.

A szerző sajátos, pszichológiai alapú, logikus és racionális, mégis azok keretein túlmutató misztikus megközelítése, valamint annak egyszerűsége, hatékonysága és hatása minden képzeletet felülmúlhat, ha megfelelően használod. Szívből kívánjuk ennek megvalósulását.

Technikai információ:  a webshop átalakítás alatt áll, a könyv jelenleg csak e-mailben rendelhető. Kapcsolattartó: Szabó Gyöngyi mmm.kapcsolat@gmail.com