Dharma Mátrix

Az élet rendszerszemlélete

Szatmári L. Miklós

Az álmok szerepe C. G. Jung életében és az analitikus pszichológiában

2500 Ft

(e-könyv)

Rövid leírás

„Az álom lelkünknek ez az illékony és szerény terméke, csak a legújabb időben lett megvetés tárgya. Régebben nagyra becsült jövendőmondó, és vigasztalást hozó hírnök volt, az istenek küldötte. Ma, mint a tudattalan küldöttjét használjuk fel, neki kell elárulni azokat a titkokat, melyek a tudat számára rejtve vannak.”

A 20. század egyik legjelentősebb pszichológusa Carl Gustav Jung volt, akinek munkásságában a tudomány és a misztika harmóniában megfért egymással. Jung tudományos fokozatai ellenére (Oxford mellett legalább tíz másik egyetem díszdoktora volt) megértette és elismerte a misztika jelentőségét, mert véleménye szerint a misztikusok olyan emberek, akiknek különösen eleven tapasztalatik vannak a kollektív tudattalan folyamatairól”

Ennek a könyvnek z a legfőbb célja, hogy egyszerű és élvezetes stílusban, de azokat az alapokat mindenképpen összefoglalja, melyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük álmaink jelentőségét és üzenetét az analitikus (komplex) pszichológia értelmezésében. Megismertet az ehhez nélkülözhetetlen alapfogalmakkal (tudatosodás, individuációs folyamat, tudattalan, Mély Én, persona, árnyék, anima, animus, stb,), hiszen azok nélkül nem lehet megérteni az álmok szerepét és jelentőségét. Végül, de nem utolsósorban gyakorlati tippeket is kap az olvasó a saját (vagy akár a hozzá fordulók) álmainak értelmezéséhez, méghozzá magától a nyugati pszichológia egyik legnagyobb alakjától Carl Gustav Jungtól. Aki az önismeretről a következőt írta: „Önmagunk megismerése kaland, mely váratlan messzeségekhez és mélységekhez vezet” 

Ezt a könyvet tehát elsősorban azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a fent említett kaland iránt és ennek eszközéül az álmaik megértését szeretnék használni. Akik mélyebben meg szeretnék ismerni azok jelentését és jelentőségét, valamint a jungiánus pszichológia alapjait, hogy annak segítségével haladjanak a tudatosodás útján. Szívből kívánjuk ennek megvalósulását minden kedves olvasónak.